Dokumenti

Važni dokumenti

 

DOSI Varaždin – STATUT

Financijski plan za 2024. godinu

Operativni plan za 2024. godinu

Operativni plan za 2023.

Financijski plan za 2023.

Statut DDICDP

Rješenje – Odluka o izmjenama i dopunama statuta

Rješenje – Izmjene i dopune statuta

Operativni plan za 2021. godinu

Operativni plan za 2020. godinu

Operativni plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

Strateški plan 2019. – 2021. godine

Operativni plan za 2022. godinu.pdf

Financijski plan za 2022. godinu.pdf

Financijski izvještaj 2021

Financijski izvještaj 2022

Financijski izvještaj za 2023

 

Izvještaji o radu

Izvještaj o radu 2023.

Izvještaj o radu 2022.

Izvještaj o radu 2021.

Izvještaj o radu za 2019. godinu

Izvještaj o radu za 2018. godinu

Završni račun 2018.

Financijski izvještaj o radu 2020.pdf

Programski Izvještaj o radu 2020.pdf

Zakoni

NN – 2023 – 156 – 2383

Zakon o osobnoj asistenciji 

Zakon o socijalnoj skrbi 2022

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Pravilnik o znaku pristupačnosti

Pravilnik o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala

Zakon o doplatku za djecu