Budi NE-ovisan

Budi NE-ovisan

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, a provedba je počela u siječnju 2024. godine i planirano je trajanje do kraja ove godine.

Opći cilj projekta:

Selektivna prevencija svih vrsta ovisnosti kod mladih iz marginaliziranih skupina u riziku na području Varaždinske županije

S korisnicima su osmišljeni letak i brošura koje možete pogledati niže u objavi.

 

BROŠURA

letak