Zaželi

Društvo je s provedbom projekta Zaželi započelo sredinom 2021. godine kada je zaposlilo 6
gerontodomaćica koje su pružale pomoć i podršku za 36 korisnika. Projekt je sufinancirala Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u
sklopu poziva “Zaželi – program zapošljavanja žena – Faza II“. Kroz projekt 5 žena završilo je formalnu
edukaciju za poslove gerontodomaćice, a jedna za poslove osobnog asistenta čime su osnažene te im je
unaprijeđen radni potencijal i podignuta konkurentnost na tržištu rada.
Nastavkom projekta povećao se broj zaposlenih žena na 9, a usluga se pružala za 54 korisnika – osobe
starije životne dobi i osobe s invaliditetom.
Partneri na projektu bili su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Varaždin i Centar za socijalnu skrb Varaždin.
Žene iz skupine teško zapošljivih aktivno su se uključile u rad Društva te svojom požrtvovnošću i
ljudskošću pomogle u podizanju kvalitete života prije svega članova društva osobama s invaliditetom, ali i svih starijih i nemoćnih krajnjih korisnika na projektu te tako doprinijele ublažavanju rizika od siromaštva, poticale socijalnu uključenost i povećale razinu kvalitete života korisnika.