RAST – Razvoj, Aktivnosti, Socijalizacija, Tolerancija

Nakon 3 trogodišnja programa u pozivu „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga“, u lipnju 2023.
godine je odobren novi trogodišnji program kojim se planira daljnji razvoj uspješno uvedenih i široko
korištenih izvaninstitucionalnih usluga koje su članovi Udruge koristili kroz provedbu prethodne
programe, uz proširenje kroz uvođenje novih aktivnosti te povećanje broja korisnika. Kroz partnerstvo
s COO „Tomislav Špoljar“ te suradnjom sa srodnim udrugama i ustanovama te uključivanjem kulturnih
institucija (Gradska knjižnica Varaždin), članovima se osigurava nastavak pružanja niza raznovrsnih
usluga, usvajanja novih znanja i vještina, među kojima i onih koje nisu dostupne na području
Varaždinske županije, ali i socijalizacija. Program pruža raznovrsne radionice i aktivnosti Kluba
korisnika i Kluba roditelja te aktivnosti za jačanje kapaciteta izvoditelja. Osim toga, kroz osiguran i
sufinanciran prijevoz prilagođenim kombi vozilom za OSI omogućeno je sudjelovanje u aktivnostima
programa za OSI u kolicima što je osobito važno za one iz ruralnih područja i onih koji su u riziku od
siromaštva te će program doprinijeti izjednačavanju mogućnosti, ali i sprečavanju institucionalizacije.
U provedbi programa sudjelije i psihologinja Zrinka Sever koja vodi psihološke radionice s tematikom
koju dogovara sa članovima. Kroz programske aktivnosti povećat će se individualni kapaciteti OSI i
članova njihovih obitelji, a osigurat će se i utjecaj na promjenu pogrešnih stavova okoline o OSI kao
pasivnim i ovisnim članovima, a aktivnosti programa će nadalje doprinositi socijalnoj uključenosti OSI
uz uključivanje još korisnika (iz drugih marginaliziranih skupina). Značajan doprinos ostvarenju
projektnih aktivnosti dat će i volonteri – kojima zahvaljujemo za svaki doprinos!
Ono što članovi najviše vole su radionice Kluba korisnika na kojima uče nove vještine – kuhanje,
izrada slastica, kreativne radionice, a proslave rođendana i obilježavanje važnijih datuma uvijek su
najposjećeniji događaji. Posebno je važno zajedničko planiranje izleta i odlazaka u kino i na
predstave, čime se članove uključuje u provedbu programa.