Osobna asistencija

1.7.2023. Hrvatski sabor izglasao je Zakon o osobnoj asistenciji. Od početka pružanja usluge osobne asistencije preko projekta do donošenja Zakona prošlo je 17 godina. Naše Društvo već u početku počelo je pružati uslugu za svoje članove, a trenutno preko projekta pruža uslugu za 32 korisnika (2 korisnika
koriste uslugu 8 sati, a 30 4 sata dnevno) te zapošljava 29 osobnih asistenata.
Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

Sadržaj osobne asistencije:

 • obavljanje kućanskih poslova, uključujući i organiziranje prehrane, koje korisnik nije u mogućnosti
  samostalno obaviti ili koje umjesto korisnika nisu u mogućnosti obaviti članovi kućanstva
 • hranjenje
 • održavanje osobne higijene
 • omogućavanje mobiliteta i kretanja
 • rukovanje pomagalima
 • pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima, uključujući i putovanja unutar i izvan
  Republike Hrvatske
 • pomoć pri obavljanju administrativnih aktivnosti
 • pružanje podrške u komunikaciji između osobe s oštećenjem sluha i čujuće okoline u svrhu
  pristupa informacijama u svim područjima života
 • pružanje podrške u kretanju gluhoslijepim osobama te podrške u komunikaciji između
  gluhoslijepih osoba i okoline, u svrhu pristupa informacijama u svim područjima života

Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta –
oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, koja je navršila 18 godina te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar
osoba s invaliditetom.