Optimum

Društvo je od 5.9.2022. do 21.6.2023. provodilo je projekt pod nazivom Osiguravanje Pomoćnika u
nasTavi učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školaMa 5 – OPTIMUM 5 kojim je
osiguralo 10 pomoćnika u nastavi za 21 učenika s teškoćama koji su pohađali COO Tomislav Špoljar u
akademskoj godini 2022./2023.
Financiranje pomoćnika u nastavi osigurano je i za školsku godinu 2023./2024. kroz nastavak projekta
gdje je DOSI povuklo sredstva od 97.843,73 € za zapošljavanje 10 pomoćnika u nastavi u COO Tomislav
Špoljar. Pomoćnici u nastavi pružat će neposrednu potporu za 20 učenika s teškoćama u razvoju tijekom
odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika.
Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
Pozitivni učinci pomoćnika u nastavi za korisnike bili su bolje prihvaćanje učenika s teškoćama u razvoju
od strane vršnjaka, olakšavanje svakodnevnog rada u razredu, pozitivan utjecaj na obrazovna postignuća
i ponašanje učenika s teškoćama u razvoju. Zajednički rad učitelja i pomoćnika pridonosio je kvalitetnijoj
nastavi, pozitivno je utjecao na socijalne vještine svih učenika i olakšao provođenje nastavnog plana i programa.
Projekt „Osiguravanje Pomoćnika u nasTavI učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i
srednjim školaMa 6 – OPTIMUM 6“ uvelike će olakšati izvođenje nastave, povećati socijalnu uključenost
učenika s teškoćama te doprinijeti senzibilizaciji zajednice za potrebe ali i mogućnosti djece s teškoćama
u razvoju.